ย่งฮั้ว ภัตตาคาร - เสาชิงข้าFacebook Fanpage
 
 
 
 
Last Updated
September 9, 2018 10:32
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวย่งฮั้ว ภัตตาคาร
101 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-6429 , 0-2223-6916
แฟกซ์. 0-2221-3412
NEW YONG HUA Restaurant Part.,Ltd.
101 Siriphong Rd. Samranrath
Phanakorn Bangkok 10200
Tel. 0-2221-6429 , 0-2223-6916
Fax.0-2221-3412
 
 
Home About us Restaurant Promotion Contact us View map