ย่งฮั้ว ภัตตาคาร - เสาชิงข้าFacebook Fanpage
 
 
 
 
Last Updated
September 9, 2018 10:33
 
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
จอดรถ
- ริมถนนฝั่งหน้าภัตตาคาร
- รอบเกาะกลางศาลพระวิษณุ (ห้ามทับทางม้าลาย)
- ริมถนนข้างวัดสุทัศน์ (9.00 น. - 15.00 น. และ 18.00 น. - 5.00 น.)
 
 
Home About us Restaurant Promotion Contact us View map