ย่งฮั้ว ภัตตาคาร - เสาชิงข้าFacebook Fanpage
 
 
 
 
Last Updated
September 9, 2018 10:34
 
พิเศษสุดกับรายการอาหารชุด โต๊ะจีน จาก "ย่งฮั้วภัตตาคาร" 9 ชุด สุดคุ้ม!!!
 
ย่งฮั้วภัตตาคาร (เสาชิงช้า)
โทร. 0-2221-6429, 0-2223-6916, 0-2221-3412
 
 
ชุดที่ 1   ชุดละ 3,200 ฿.
ชุดที่ 2   ชุดละ 3,600 ฿.
 • ออเดิร์ฟ
 • กระเพาะปลาน้ำแดง / กระเพาะปลาผัดแห้ง
 • ไก่ไฟแดง / เป็ดอบยอดผัก
 • อ้อส่วนกระทะร้อน / สลัดผักกุ้งทอด / ผัดจับฉ่าย
 • ปลากระพงนึ่งมะนาวพริก / นึ่งซีอิ๊ว / นึ่งบ๊วย
 • ซุปเห็ดหอมตุ๋นยาจีน / ต้มยำรวมมิตร
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ข้าวผัดปู / ราดหน้าทะเล
 • ลิ้นจี่เต้าฮวยฟรุตสลัด / แปะก๊วยร้อน
 • ออเดิร์ฟ
 • กระเพาะปลาน้ำแดง / กระเพาะปลาผัดแห้ง
 • เป็ดปักกิ่ง
 • เนื้อเป็ดทอดกระเทียม / ผัดพริกไทดำ
 • อ้อส่วนกระทะร้อน / สลัดผักกุ้งทอด / ผัดจับฉ่าย
 • ปลากระพงนึ่งมะนาวพริก / นึ่งซีอิ๊ว / นึ่งบ๊วย
 • ซุปเห็ดหอมตุ๋นยาจีน / ต้มยำรวมมิตร
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ข้าวผัดปู / ราดหน้าทะเล
 • ลิ้นจี่เต้าฮวยฟรุตสลัด / แปะก๊วยร้อน
   
ชุดที่ 3   ชุดละ 3,800 ฿.
ชุดที่ 4   ชุดละ 4,200 ฿.
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามสามเซียนตุ๋นน้ำแดง
 • ไก่ไฟแดง / เป็ดอบยอดผัก /เป็ดอบซอสเหล้าแดง
 • ผัดโหงวก้วย / อ้อส่วนกระทะร้อน
 • สลัดผักกุ้งทอด / กุ้งนึ่งกระเทียม
 • ปลากระพงนึ่งมะนาวพริก / นึ่งซีอิ๊ว / นึ่งบ๊วย
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / โกยซีหมี่ / ราดหน้าทะเล
 • โอวหนี่แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน

  *** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามสามเซียนตุ๋นน้ำแดง
 • เป็ดปักกิ่ง
 • เนื้อเป็ดทอดกระเทียม / ผัดพริกไทดำ
 • ผัดโหงวก้วย / อ้อส่วนกระทะร้อน
 • สลัดผักกุ้งทอด / กุ้งนึ่งกระเทียม
 • ปลากระพงนึ่งมะนาวพริก / นึ่งซีอิ๊ว / นึ่งบ๊วย
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / โกยซีหมี่ / ราดหน้าทะเล
 • โอวหนี่แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน

  *** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
   
ชุดที่ 5   ชุดละ 4,500 ฿.
ชุดที่ 6   ชุดละ 4,900 ฿.
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามตุ๋นน้ำแดงใส่เนื้อปู
 • ไก่ไฟแดง / เป็ดอบยอดผัก / เป็ดยัดไส้ (สั่งล่วงหน้า)
 • เป๋าฮื้อสไลด์ผัดผักกาดขาว / หอยชิลีผัดคะน้าฮ่องกง
 • สลัดผักกุ้งทอด / กุ้งผัดพริกไทยดำ
 • ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว / นึ่งบ๊วย / ทอด
 • ซุปหัวปลาเผือก / ซุปสี่สีหม้อไฟ
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ราดหน้าทะเล
 • โอวนี้แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน /บัวลอยน้ำขิง

  *** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามตุ๋นน้ำแดงใส่เนื้อปู
 • เป็ดปักกิ่ง
 • เนื้อเป็ดทอดกระเทียม / ผัดพริกไทดำ
 • เป๋าฮื้อสไลด์ผัดผักกาดขาว / หอยชิลีผัดคะน้าฮ่องกง
 • สลัดผักกุ้งทอด / กุ้งผัดพริกไทยดำ
 • ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว / นึ่งบ๊วย / ทอด
 • ซุปหัวปลาเผือก / ซุปสี่สีหม้อไฟ
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ราดหน้าทะเล
 • โอวนี้แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน /บัวลอยน้ำขิง

  *** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
   
ชุดที่ 7   ชุดละ 6,500 ฿.
ชุดที่ 8   ชุดละ 7,500 ฿.
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามตุ๋นน้ำแดงใส่เนื้อปู
 • หมูหัน-หมั่นโถว / หมูฮ่องกง (สั่งล่วงหน้า)
 • เป๋าฮื้อสไลด์ผัดผักกาดขาว / หน่อไม้ทะเลผัดคะน้าฮ่องกง
 • สลัดผักกุ้งทอด / กุ้งนึ่งมะนาวพริก
 • ปลากระพงนึ่งมะนาวพริก / ปลาซ่งฮื้อน้ำแดง
 • ซุปเห็ดหอมตุ๋นเยื่อไผ่ / ต้มยำรวมมิตร /ซุปหัวปลาเผือก
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ราดหน้าทะเล
 • โอวนี้แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน /บัวลอยน้ำขิง

  *** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามตุ๋นน้ำแดงใส่เนื้อปู
 • หมูหัน-หมั่นโถว / หมูฮ่องกง (สั่งล่วงหน้า)
 • หน่อไม้ทะเลผัดคะน้าฮ่องกง
 • ขาห่านน้ำแดง / เป็ดอบซอสเหล้าแดง
 • สลัดผักกุ้งทอด / กุ้งผัดพริกไทยดำ
 • แซลมอนเจี๋ยนซีอิ๊ว / ซุปหัวปลาเผือก
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ราดหน้าทะเล
 • โอวนี้แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน /บัวลอยน้ำขิง

*** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
   
ชุดที่ 9   ชุดละ 8,500 ฿.
 
 • ออเดิร์ฟ
 • หูฉลามตุ๋นน้ำแดงใส่เนื้อปู
 • หมูหัน-หมั่นโถว / หมูฮ่องกง (สั่งล่วงหน้า)
 • เป๋าฮื้อชิลีผัดคะน้าฮ่องกง / หน่อไม้ทะเลผัดคะน้าฮ่องกง
 • กุ้งนึ่งมะนาวพริก / ปลิงผัดใบกระเพรา
 • ขาห่านอบหมี่ / เป็ดอบซอสเหล้าแดง
 • ปลาแซลมอนเจี๋ยนซีอิ๊ว / ปลาโอวฮื้อเย็น (สั่งล่วงหน้า)
 • หมี่ผัดแต้จิ๋ว / ราดหน้าทะเล / ข้าวผัดรวมมิตร
 • โอวนี้แปะก๊วย / แปะก๊วยร้อน /บัวลอยน้ำขิง

  *** เปลี่ยนหูฉลาม เป็นแบบชินตัวบ้วย + 1,000 บาท แจ้งล่วงหน้า
 

 
จัดในสถานที่ : ค่าน้ำอัดลม, น้ำชา, น้ำเก๊กฮวย ชุดละ 300 ฿ (10 ที่นั่ง)
ไม่รวม โซดา, น้ำผลไม้กระป๋อง, เหล้า, เบียร์


จัดนอกสถานที่ : ค่ารถต่างหาก น้ำและน้ำแข็ง เจ้าภาพเป็นผู้จัดหา
 
 
 
Home About us Restaurant Promotion Contact us View map